Twitter Download PNG    info@cobro.org.pl  tel:+48 22 842 20 11

 

MODEL OGRANICZANIA STRAT I MARNOWANIA ŻYWNOŚCI Z KORZYŚCIĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA 

Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I konkursu w programie Innowacje Społeczne, Nr/IS-1/031/NCBR/2014 

strona główna projektu 

Celem projektu jest tworzenie modeli rozwiązań przyczyniających się do ograniczania strat i marnowania żywności w łańcuchu dostaw żywności na przykładzie branży mleczarskiej. W ramach wdrożenia projektu beneficjentami będzie nie tylko branża żywnościowa, ale również organizacje społeczne i potrzebujący. Model zakłada również analizę systemu przekazywania darowizn żywności na działalność charytatywną.

Liderem projektu jest Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.
W skład konsorcjum wchodzą:

  • COBRO - Instytut Badawczy Opakowań
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy
  • Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita
  • Federacja Polskich Banków Żywności           

Drukuj E-mail