office@ibwch.lukasiewicz.gov.pl  tel:+48 22 842 20 11  

Badania opakowań zaopatrzonych w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci
Certyfikat
Zakres akredytacji
ab 185
Obowiązkowe badania opakowań substancji i preparatów niebezpiecznych, zaopatrzonych w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci

 

W oparciu o Ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322, z późn. zm.) opakowania niektórych substancji niebezpiecznych lub mieszanin oferowane lub sprzedawane konsumentom muszą zostać zaopatrzone w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. poz.688, z późn. zm.).

  • Opakowania substancji lub mieszanin oznakowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, zwanej dalej "ustawą", jako bardzo toksyczne, toksyczne lub żrące, oferowane lub sprzedawane konsumentom, wyposaża się, niezależnie od pojemności opakowania, w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.

  • Opakowania substancji lub mieszanin zawierających co najmniej 3% metanolu (Nr CAS 67-56-1) lub co najmniej 1% dichlorometanu (Nr CAS 75-09-2), oferowane lub sprzedawane konsumentom, wyposaża się, niezależnie od pojemności opakowania, w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci.

  • Opakowania substancji lub mieszanin, oferowane lub sprzedawane konsumentom, które zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy lub tabelą 3.2 załącznika VI do rozporządzenia nr 1272/2008 zaklasyfikowano i oznakowano jako szkodliwe z przypisanym zwrotem R65 "Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia", z wyjątkiem substancji lub mieszanin wprowadzanych do obrotu w pojemnikach aerozolowych lub w pojemnikach wyposażonych w szczelne urządzenia do wytwarzania aerozolu, wyposaża się, niezależnie od pojemności opakowania, w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci.

Badania mające na celu potwierdzenie zgodności opakowań z wymaganiami nałożonymi przez powyższe przepisy prawa można wykonać w Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych. Sposób ich wykonania jest w pełni zgodny z wyżej wymienionym Rozporządzeniem oraz uwzględnia najnowsze normy dotyczące tej tematyki:

  • PN-EN ISO 8317:2016-03 „Opakowania zabezpieczone przed otwarciem przez dziecko. Wymagania i metody badań opakowań przystosowanych do wielokrotnego zamykania”

  • PN-EN 862:2016-09 „Opakowania zabezpieczone przed otwarciem przez dziecko. Wymagania i metody badań opakowań nieprzystosowanych do wielokrotnego zamykania na produkty inne niż farmaceutyczne”

  • PN-EN 14375:2016-09 „Opakowania zabezpieczone przed otwarciem przez dziecko, do produktów farmaceutycznych, nieprzystosowane do wielokrotnego zamykania. Wymagania i metody badań”

 Wszystkie wykonywane badania objęte są akredytacją PCA nr AB 185.


Formularz zlecenia badania

Na życzenie zleceniodawcy badań wystawiane jest Zaświadczenie lub Certyfikat potwierdzające spełnienie przez zbadane opakowania wyżej wymienionych wymagań prawnych.

Kontakt:
mgr inż. Katarzyna Samsonowska

tel.: +4822 8422011 wew.27

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr inż. Monika Kaczmarczyk
tel.: +4822 8422011 wew. 42 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj E-mail