office@ibwch.lukasiewicz.gov.pl  tel:+48 22 842 20 11  

Zakres działalności

Działalność COBRO obejmuje badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe oraz wdrażanie wyników tych prac do praktyki w poniżej wymienionych dziedzinach:

 • właściwości materiałów opakowaniowych i opakowań,
 • technologie innowacyjnych materiałów opakowaniowych i opakowań oraz pakowania,
 • wzajemne oddziaływanie produkt – opakowanie oraz metody zabezpieczania pakowanego produktu,
 • jakość zdrowotna opakowań do kontaktu z żywnością,
 • rola opakowań w nowoczesnych systemach logistycznych,
 • doskonalenie metody badań materiałów opakowaniowych i opakowań,
 • prognozowanie rozwoju przemysłu i rynku opakowań,
 • ograniczanie negatywnego wpływu opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko;
 • sozologia opakowań, oceny cyklu życia (LCA), wskaźniki emisji CO2 itd.

Ważnymi obszarami działalności COBRO są także:

 • badania materiałów opakowaniowych i opakowań oraz analizy techniczne na potrzeby przedsiębiorców oraz innych organizacji,
 • certyfikacja i normalizacja,
 • doradztwo naukowo-techniczne, opracowywanie opinii i ekspertyz,
 • organizowanie i uczestnictwo w seminariach oraz konferencjach naukowych, imprezach promocyjnych, targach oraz wystawach,
 • prowadzenie szkoleń specjalistycznych, seminariów naukowych oraz innych form szkoleń i kursów dokształcających,
 • upowszechnianie wyników prowadzonych prac, w szczególności poprzez informację naukowo-techniczną, w tym działalność biblioteczną, a także działalność wydawniczą.

W ramach swojej działalności COBRO współpracuje z innymi krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowo-badawczymi, uczelniami wyższymi, podmiotami gospodarczymi, organami administracji państwowej i publicznej oraz innymi jednostkami sektora finansów publicznych.

Drukuj E-mail