office@ibwch.lukasiewicz.gov.pl  tel:+48 22 842 20 11  

SelectPerm

Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowej inicjatywy badawczej – CORNET i  finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
okres realizacji: 01.05.2014 – 30.04.2016 

Polska Izba Opakowań, w ramach programu działań na rzecz zwiększenia innowacyjności opakowań produkowanych przez polski przemysł, jest inicjatorem i koordynatorem międzynarodowego projektu badawczego realizowanego w ramach międzynarodowej inicjatywy badawczej – CORNET.

Odpady spożywcze stanowią obecnie około 1,3 miliarda ton rocznie, czyli około jednej trzeciej całkowitej produkcji żywności. W Europie, łącznie na wszystkich etapach łańcucha dystrybucji odpady owocowo-warzywne stanowią około 20% produkcji. Do pakowania żywności używane są obecnie najczęściej mikro- i nanoperforowane folie z tworzyw sztucznych oraz materiały o wysokich właściwościach barierowych, które umożliwiają pakowanie produktów w modyfikowanej atmosferze (MAP). Żaden ze wspomnianych materiałów nie został zoptymalizowany dla produktów charakteryzujących się zróżnicowaną intensywnością oddychania tzn. zmiennym zapotrzebowaniem na tlen i zdolnością produkcji CO2, takich jak np. warzywa, owoce czy niektóre rodzaje sera. Perforowane materiały nie pozwalają na selektywność lub kontrolę wymiany gazowej, natomiast skład modyfikowanej atmosfery w opakowaniach z materiałów o wysokiej barierowości ulega zmianie na skutek procesów oddechowych produktu (zużycie w procesach oddechowych O2 i produkcja CO2), co po krótkim czasie niesie ryzyko niedotlenienia produktu oraz ostatecznie wytworzenia warunków beztlenowych.

Projekt ma na celu opracowanie materiału opakowaniowego o selektywnej przepuszczalności O2/CO2 do pakowania świeżych produktów, którego stosowanie przedłuży okres przydatności do spożycia „oddychających" produktów poprzez regulację wymiany gazowej, a tym samym przenikalności tlenu i dwutlenku węgla przez materiał opakowaniowy. Dobranie opakowania odpowiedniego do rodzaju żywności pozwoli na ochronę produktów, spowolnienie naturalnych procesów gnilnych i wydłużenie ich trwałości. Jest to szczególnie istotne w przypadku gotowych sałatek owocowych i warzywnych, które ostatnio cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów. Wydłużenie okresu, w jakim produkty takie mogą pokonywać drogę od rolnika i przetwórcy do konsumenta zazwyczaj osiągane jest poprzez obniżanie temperatury przechowywania lub dodawanie środków konserwujących. Projekt zakłada osiągnięcie tego efektu poprzez otrzymanie opakowań umożliwiających optymalną dla danego rodzaju żywności wymianę gazową.

Projekt jest ukierunkowany na zaspokojenie potrzeb wszystkich zainteresowanych sektorów rynkowych, tj. wszystkich ogniw łańcucha produkcji opakowań i produktów żywnościowych poprzez dostarczenie firmom z całego łańcucha produkcji opakowań - wiedzy, wyników i koncepcji opracowanych w ramach projektu, co pozwoli im na kontynuowanie i dalszy rozwój opracowanych koncepcji i wprowadzenie ich na rynek.

Realizatorzy:

Projekt będzie realizowany przez 10 jednostek z 3 krajów (Belgia, Niemcy i Polska) z czego 3 jednostki krajowe stanowią: Polska Izba Opakowań (PIO) – stowarzyszenie oraz dwie jednostki badawcze: COBRO - Instytut Badawczy Opakowań oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT). 

Drukuj E-mail