office@ibwch.lukasiewicz.gov.pl  tel:+48 22 842 20 11  

MODYFIKACJA I FUNKCJONALIZACJA SUROWCÓW BIOPOLIMEROWYCH POCHODZĄCYCH 
Z PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO DO OPRACOWANIA BIOMATERIAŁÓW NOWEJ GENERACJI

Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych
ścieżka A
Dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z umową nr: PBS1/A5/22/2012

Drukuj E-mail