office@ibwch.lukasiewicz.gov.pl  tel:+48 22 842 20 11  

banner_ok

Prognozowanie jakości opakowań z tektury falistej

Aż do 82% włókien zawartych w opakowaniach wytworzonych z tektury falistej pochodzi dzisiaj z recyklingu. Możliwości stosowania papierów z recyklingu ciągle rosną, ale pociąga to za sobą dużą zmienność jakości włókien w stosowanych surowcach. Zmienność własności surowców wynikająca ze zwiększonego udziału procentowego włókien z recyklingu stwarza dla producentów szereg problemów technicznych. W związku z powyższym małe i średnie przedsiębiorstwa (MiŚP) wytwarzające opakowania z tektury falistej potrzebują wsparcia w ocenie stopnia zastosowania włókien z recyklingu i w ocenie jakości produkowanych opakowań.

Ograniczenia w prognozowaniu własności papierów wytwarzanych z zastosowaniem niejednorodnych surowców wyjściowych oznaczają, że obecnie producenci starający się produkować opakowania odpowiedniej jakości skłaniają się do produkcji opakowań nadmiernie wytrzymałych. Tendencja ta prowadzi do dotkliwych ekonomicznych strat w działalności MiŚP. Głównym celem projektu ModelPACK , zarządzanego przez konsorcjum międzynarodowych i lokalnych organizacji o znaczącej reputacji w europejskim przemyśle tektury falistej, jest dostarczenie rozwiązań tego problemu poprzez stworzenie narzędzia do prognozowania jakości wytwarzanego produktu.

index.1

 

Utworzenie obszernej bazy danych surowców, klasyfikacja rodzajów papierów oraz badania własności poszczególnych rodzajów papierów przyczynią się do rozwoju oprogramowania narzędziowego, które będzie prognozować własności strukturalne tektur falistych oraz główne własności wyrobu finalnego.

Ostatecznym celem projektu ModelPACK jest wspomaganie konkurencyjności europejskich MiŚP. Zaznacza się to szerokim udziałem MiŚP w projektowym konsorcjum.

modelpack3

ModelPACK

WYSOKOWYDAJNE NARZĘDZIE DO PROGNOZOWANIA DLA OPARTEGO NA WIEDZY PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA OPAKOWAŃ W EUROPEJSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (MiŚP)

www.ModelPACK.org

Szczegóły projektu

ModelPACk jest największym europejskim projektem opracowywanym dla sektora tektury falistej i jest on częścią 6 Programu Ramowego Komisji Europejskiej (Działalność Badawcza z Udziałem MiŚP - Badania Wspólne).

Projekt rozpoczęty w grudniu 2006 roku i trwający 36 miesięcy składa się z 9 wzajemnie powiązanych zadań. Całkowity budżet projektu wynosi około 2,5 mln €.

Na utworzone konsorcjum ModelPACK składają się partnerzy reprezentujący siedem krajów:

index.4

 

Belgia:              FEFCO

Grecja:             AUTH-LFU, Hartel, HEPI

Hiszpania:      AIDIMA, Santorroman, ENICO, Vento, Ondupack, UCM

Irlandia:            InnovaWood

Niemcy:            Paka

Polska:             COBRO

Szwecja:          STFI-Packforsk

index.5

Spodziewane rezultaty

1.       Systemy prognozowania jakości i wspomagania decyzyjnego w nowatorskim oprogramowaniu narzędziowym dla celów redukcji kosztów i podniesienia jakości w procesach projektowania i produkcji opakowań .

2.       Informacyjna baza danych o surowcach (rodzaje papierów i tektur falistych) dostępna dla firm opakowaniowych z całej Europy.

3.       Identyfikacja dolnych granic tolerancji własności poszczególnych rodzajów papierów gwarantująca wysokie własności wybranych półwyrobów (papiery opakowaniowe, tektury faliste) i wyrobów finalnych (pudła) zgodnie z ich specyficznym przeznaczeniem

4.       Baza danych własności papierów mających wpływ na własności tektur falistych i pudeł

5.       Program szkoleń dla personelu z uczestniczących MiŚP i organizacji.

Rezultaty prognozowania jakości opakowań wytwarzanych z alternatywnych surowców będą rozpropagowane między większością MiŚP i między zainteresowanymi organizacjami europejskimi, ze szczególnym naciskiem położonym na wykonalność, zagrożenia, koszty realizacji, spodziewane zyski i wymagany wkład energetyczny.

Najaktualniejszy stan i wyniki projektu są prezentowane na:

www.ModelPack.org

Nowatorskie oprogramowanie dla MiŚP z przemysłu opakowaniowego

 

ModelPACK będzie przyjaznym dla użytkownika oprogramowaniem narzędziowym nakierowanym na pomoc w projektowaniu opakowań o różnorodnym zastosowaniu. Będzie on pomocny w prognozowaniu własności opakowania na podstawie danych o zastosowanych surowcach.

Specyfikacja oprogramowania – statystyczne modelowanie oparte na następujących parametrach:

Pomiary i charakterystyka papierów

  • analiza głównych rodzajów papierów z uwzględnieniem kraftlinerów, testlinerów i papierów z recyklingu
  • kategoryzacja głównych surowców, papierów typu semi-chemical i pochodzących całkowicie z recyklingu papierów na warstwy pofalowane
  • określenie krytycznych własności anatomicznych, fizykochemicznych i mechanicznych

Pomiary i charakterystyka tektur falistych

  • określenie krytycznych własności anatomicznych, fizykochemicznych i mechanicznych

Charakterystyka własności funkcjonalnych opakowań

  • określenie dolnej granicy tolerancji istotnych czynników zapewniające wysokie własności wyrobów finalnych zgodnie z ich przeznaczeniem
  • modelowanie własności mechanicznych opakowań w powiązaniu z ich wymiarami
  • wyprowadzanie formuł matematycznych do obliczeń i prognozowania różnych własności wyrobu finalnego jako funkcje własności papierów i tektur

Podziękowanie

Projekt ModelPACK jest Wspólnym Projektem Badawczym częściowo finansowanym przez 6 Program Ramowy Komisji Europejskiej: Działalność Badawcza z Udziałem MiŚP

http://ec.europa.eu/research/sme-techweb

Celem uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z:  

COBRO AIDIMA FEFCO INNOVAWOOD Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarejestruj się na www.ModelPACK.org celem uzyskiwania regularnych informacji na temat projektu.

Drukuj E-mail