office@ibwch.lukasiewicz.gov.pl  tel:+48 22 842 20 11  

 

SYSTEM MECHATRONICZNY DO BADANIA 
WPŁYWU ZAWARTOŚCI SUROWCÓW ODNAWIALNYCH 
NA WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH

finansowany przez 

ncn

umowa nr 5926/B/T02/2011/40 (2011-2013)

Projekt przewiduje zaprojektowanie i wykonanie systemu mechatronicznego do badania wpływu zawartości surowców odnawialnych na właściwości wytrzymałościowe materiałów opakowaniowych. Będzie on obejmował układ badawczy do sterowania badaniami wykonywanymi na maszynie wytrzymałościowej Instron, analizatorze węgla organicznego oraz mikroskopie laboratoryjnym. W odpowiednio zaprogramowanych fazach badania system będzie dokonywał zdjęć lub obserwował przebieg procesu przy użyciu kamery. W celu właściwej ewidencji wydłużenia względnego folii opakowaniowych przy statycznym rozciąganiu maszyna wytrzymałościowa zostanie wzbogacona o układ monitorujący faktyczne wydłużenie z pominięciem odcinków wypływających ze szczęk, w których jest umieszczona badana próbka materiału.

Dzięki systemowi mechatronicznemu będzie możliwe dokonanie analiz porównawczych wyników uzyskanych dla materiałów opakowaniowych wykonanych z różnych surowców odnawialnych, a także dokonanie analizy wpływu takich materiałów na parametry wytrzymałościowe opakowań.

 

Drukuj E-mail