office@ibwch.lukasiewicz.gov.pl  tel:+48 22 842 20 11  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 

 

Niniejszym informujemy, iż na podstawie Uchwały nr 9/2019 Rady Centrum Łukasiewicz w sprawie połączenia Sieci Badawczej Łukasiewicz – COBRO – Instytut Badawczy Opakowań i Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych z dniem 01.01.2020 r. nastąpiło włączenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań do struktur organizacyjnych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych.

Przejęcie to spowodowało wstąpienie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w ogół praw i obowiązków włączanego instytutu. Jako następca prawny Sieci Badawczej Łukasiewicz – COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych przejął: mienie, zobowiązania oraz wszelkie prawa i obowiązki, których podmiotem była Sieć Badawcza Łukasiewicz – COBRO – Instytut Badawczy Opakowań.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – COBRO – Instytut Badawczy Opakowań staje się oddziałem zamiejscowym Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych.

Dotychczasowa działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz – COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań będzie kontynuowana w pełnym zakresie w ramach nowej struktury. Dane kontaktowe (osoby do kontaktu, telefony, e-maile) nie ulegają zmianie.

Zachęcamy Państwa do kontynuowania i rozwijania współpracy.